Buy now - Pay later

100 day satisfaction guarantee

Free delivery and free returns

Buy now - Pay later

100 day satisfaction guarantee

 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • STILL SALE
 • Fire Icon
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed
 • Fire Icon
 • Free Shipping
 • Fire Icon
 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • LET IT FLOW
 • Fire Icon
 • MERRY CHRISTMASSAGE
 • Fire Icon
 • Buy now
 • Fire Icon
 • Always Free Returns
 • Fire Icon
 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • STILL SALE
 • Fire Icon
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed
 • Fire Icon
 • Free Shipping
 • Fire Icon
 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • LET IT FLOW
 • Fire Icon
 • MERRY CHRISTMASSAGE
 • Fire Icon
 • Buy now
 • Fire Icon
 • Always Free Returns
 • Fire Icon
 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • STILL SALE
 • Fire Icon
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed
 • Fire Icon
 • Free Shipping
 • Fire Icon
 • CHRISTMAS DEALS
 • Fire Icon
 • LET IT FLOW
 • Fire Icon
 • MERRY CHRISTMASSAGE
 • Fire Icon
 • Buy now
 • Fire Icon
 • Always Free Returns
 • Fire Icon

Vad är Flow?

Vad är Flow?

Flow kallas ibland för kreativitetens kusin och man menar att man just i denna kontext kan finna kreativitet. Mihály Csíkszentmihályi kallas ofta “Flows fader” och i hans definition har Flow tre stycken grundpelare: koncentration, tidlöshet och eufori. Den uppstår när vi engagerar oss i en meningsfull och utmanande uppgift. Människan har ett fundamentalt behov att med egen förmåga ta sig an en utmanande uppgift och den eufori som flow kan ge vill vi alla uppleva. Det fungerar dock med full genomslagskraft endast första gången och därför kan vi inte uppnå samma eufori genom att bara upprepa något, därför måste utmaningen hela tiden bli större. Därför drivs vi för att lära oss nya saker och prova nya innovationer. Just denna uppfinnesrikedom ligger som grund till människans plats på den här planeten.

Kreativitet behöver nödvändigtvis inte vara förknippat med flow. Den har ingen klar definition utan kan betyda och vara olika saker för olika människor. Om en insats ska kallas kreativ beror på dess effekter som kan få olika förtecken hos olika mottagare. Ordet syftar i grunden på skapandet av någonting som tidigare inte funnits.

Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness av Mihály Csíkszentmihályi kan man läsa här.

Flow-teorin

Flow-teorin har bearbetats av forskarna Mihály Csíkszentmihályi och Susan A. Jackson under många år. De beskriver flow som att känna tillfredsställelse och eufori med en uppgift man tar sig an. Flow kallas ofta för “optimal upplevelse”, att vara i zonen, på toppen av sin förmåga. Om man är kunnig inom ett område och samtidigt är rustad för framtida utmaningar kan man som exempelvis idrottare ha goda möjligheter att uppnå tillståndet flow. Detta är något man inte kan forcera fram utan krävs att man behärskar några av de nio komponenterna som ingår i flow-teorin.

De nio komponenterna

1. Utmaning och skicklighet – Uppgiften får inte vara för svår och heller inte för enkel för att uppnå flow.

2. Tydliga mål – Hellre ett mål som är “Jag ska springa milen på 60 minuter” och inte “jag ska springa milen”

3. Tydlig återkoppling – Feedback på vad som gick bra och dåligt, befann/hamnade du i flow?

4. Full koncentration – Högt fokus, släpp allt utomstående och störande moment. Har du olika rutiner inför viktiga arbetsuppgifter eller tex ett maratonlopp?

5. Fokus och känslan av kontroll – Du ska känna att du har kontroll och medvetenhet inför utmaningen framför dig. Rutiner och förberedelser är olika för alla och många framgångsrika atleters rutiner brukar vara en första faktor för att känna att man har kontroll.

6. Kontroll och hög grad av säkerhet – Likt föregående punkt handlar denna om känslan av kontroll. När kontrollen finns, känner man säkerhet och självförtroende.

7. Tidsförskjutning – Man tappar tidsuppfattningen när man upplever flow i vad du än gör.

8. Ett autoteliskt experiment – Hur kan löpare springa i timmar ut timmar in? Hur kan en bowlare sätta strike efter strike? Självklart finns drivkraften av att bli bäst, ibland känd, ibland pengar. Men en av de större drivkrafterna kallas för autotelisk upplevelse. Det kan defineras enligt följande exempel “Jag är inne i trans/rus”, “Jag kan hålla på hur länge som helst”. “Runners high”. Detta är stadiet man vill uppnå, när allt flyter, när man är “hög” på endorfiner.

9. Osäkerheten försvinner – När man upplever flow försvinner oro och negativa tankar som drar ner en. Man tränger bort alldagliga bekymmer som annars upptar mycket av ens tid. Flow stärker en positivt och intensivt vilket leder till att man slutar bekymra sig och tvivla på.

 

Figuren ovan visar åtta olika upplevelser. Hälften av färgerna, grön till orange, kan man säga är positiva. Upphetsning, Flow, kontroll och avkoppling. Andra hälften, turkos till röd färg ska representera negativa upplevelser: slöhet, oro, bekymmer och tråkighet. Om utmaningen är för lätt och samtidigt innehar hög skicklighet finns risken att det blir för tråkigt. Samma gäller om utmatningen är för svår och samtidigt inte alls har någon skicklighet, då kan resultatet bli ångest. För att komma tillbaka i Flow kan man öka eller minska på det som saknas genom att antingen träna upp sina färdigheter eller minska svårighetsgraden,.

Att utveckla sin skicklighet, personlig utveckling och möjlighet till en topprestation är ofta en strävan hos idrottare, detta för att hela tiden kunna möta en större utmaning. Tidigare forskning för idrottsutövare har ofta handlat om att försöka förklara negativa upplevelser i samband med prestationer men sällan kring positiva emotioner.

“Flow innebär att man upplever en känsla av
harmoni där tankarna och kroppen samarbetar på ett naturligt sätt. Personer som får
känna på denna upplevelse vet att något speciellt har inträffat. Flow handlar också om
glädje.”

 

 

Positiv energi i sin sociala samvaro och känslan av att man mår socialt och psykiskt kan ha en påverkan på prestation positivt vilket kan leda till att man uppnår flow lättare. Csikszentmihalyi menar att även om det är viktigt att vinna så är Flow inte beroende av det. Det handlar om något annat än framgångsrika prestationer. Detta beror på att Flow omvandlar en upplevelse från att vara normal till en som är extraordinär. Det är vid sådana tillfällen som vi verkligen känner oss levande och i harmoni med det vi gör.

Kombinationen av förmåga, kompetens och glädje går hand i hand för att kunna uppnå Flow. Förmåga är duglighet, kompetens är personlig kapacitet eller behörighet i en specifik situation och glädje en känsla som gör det möjligt för utövaren att utnyttja sina resurser och prestera optimalt.

Flowkvadranten

 

En grundpelare för flow är sambandet mellan utmaning och skicklighet och möjligheten för flow ökar när det finns en balans mellan dessa. Flowkvadranten beskrivs när Flow normalt infinner sig och precis som figur 1 syftar man på en uppgifts känslomässiga utfall. Om balansen inte finns mellan skicklighet och utmaning kan individen uppleva rädsla eller apati.

Kan alla få Flow?

Alla människor som kan koncentrera sig kan uppleva Flow. Man kanske inte har varit medveten om det men det står klart att det flesta någon gång upplevt Flow på något sätt. Det är när man känner den där känslan av att man är helt uppslukat av exempelvis en bok och plötsligt när man kollar på klockan har det gått 2 timmar.

“Du kan ha upplevt en sådan känsla av delaktighet i en aktivitet många gånger eller endast en gång. Du kan ha fått denna känsla när du arbetat, idrottat eller haft det trevligt med dina vänner. Några människor upplever ofta flow, andra nästan aldrig, några inte alls.”

Idrotten är vanligt förekommande att beskriva dessa ögonblick då allt fungerar extremt bra. “Jag hade flytet med mig”, “jag var i zonen”. Folk brukar ofta nämn två huvudsakliga egenskaper: att upplevelsen är behaglig och utgör en sorts höjdpunkt. Flow kan också vara ett sätt att uppnå personlig mognad då det både utvecklar och förstärker att söka tillfällen för att uppleva det.

Hitta sin egen väg – Balansen för att hitta sin egen väg kräver full koncentration för att koppla bort personliga problem. Vissa tror att det enda som behövs för att vara lycklig är sin fritid. Men det räcker inte enbart med fritid. Man måste ha något som kräver full koncentration. Flow har visat sig höja vårt humör och förhindra oss att grubbla över det mörka i livet – flow hjälper oss att att rikta vår psykiska energi mot ett uppnåeligt mål och då skjuts våra vardagsbekymmer undan.

Läs mer om nyheter från flowlife här

0
Your Cart
 • Free Shipping
 • Always Free Returns
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed
 • Free Shipping
 • Always Free Returns
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed
 • Free Shipping
 • Always Free Returns
 • 100 days Customer satisfaction guaranteed

Your cart is empty.

Continue shopping
close

No Flow

check

Great Flow

priority_high

Disturbance in the Flow

notifications

Info